Planlæg på forkant

Afhængig af entrepriseform vil der være større eller mindre grad af byggeledelse.

Byggeledelse

Ved større projekter er det oftest hoved- eller totalentreprise, der arbejdes i. Her bistår vi med månedlige byggemøder, hvor stade, økonomi etc. gennemgås med den udførende hoved- eller totalentreprenør. Det er således jeres sikkerhed for, at der ikke betales for mere arbejde, end der reelt er udført.

Afklarende spørgsmål og uforudsete ting under byggeperioden tager vi os også af – således arbejdet på byggepladsen kan opføres efter tidsplanen.

Tilsyn

For at sikre, at den beskrevne kvalitet også er den som indbygges, udfører vi gerne tilsyn. Tilsyn består af stikprøvekontroller kritiske steder i det udførte, således at det afdækkes, at byggeriet lever op til gældende krav til tekniske løsninger. De eventuelle fejl, som kan opdages under byggeriets opførelse, er så meget lettere at udbedre inden byggeriet er færdig. Det resulterer i, at I som bygherre i sidste ende får et byggeri, som kan holde i mange år uden unødig vedligehold.

Læs mere om entrepriseformer på: Bolius.dk