Sammensætning af projekt-TEAM’et

Sammensætning af team

Et TEAM tilpasset opgaven og jer.

En vigtig del af det endelige projekts tilblivelse er valget af arkitekt, ingeniør og landmåler. De rådgivere, som vælges, skal være nogen man stoler på og som har forståelse for, hvor projektet skal ende.

Det kan være en vanskelig udvælgesesproces. Vi hjælper jer derfor med denne opgave, således I får nogle rådgivere, der passer til jer. Og sikrer at I får indgået solide og gode aftaler, så opgaverne er klart defineret.

Rådgiveraftaler

Vores anbefaling er, at der altid indhentes pris fra min. 2-3 rådgivere for hvert fag. Priserne indhentes på baggrund af byggeprogrammet, hvortil vi supplerer med øvrigt relevant udbudsmateriale for prissætning ved rådgiverene. Det sikrer, at alle giver tilbud på det samme og priserne derved også reelt kan sammenlignes.

Indgåelse af rådgivningsaftaler

En god og klar rådgivningsaftale er det bedste udgangspunkt for et fremtidigt værdifuldt samarbejde.

Når tilbudene er kommet ind, laver vi en bedømmelse af dem – hvor vi efter en dialog med jer, tager en forhandling med dem, som er mest fordelagtige.

Sluttelig hjælper vi med at få indgået klare skriftlige aftaler med rådgiverene hvor alle detaljer, vilkår og ansvar fastlægges. En god rådgiveraftale er det bedste udgangspunkt for at undgå trælse tvister senere i forløbet, derfor lægger vi stor vægt på kvaliteten af denne.

HusGruppen tager altid afsæt i branchens standarder – for rådgivning er det ABR18

Når de endelige rådgivere er valgt kan den endelige projektering begynde.