Analyse antal og størrelser af lejligheder

Download en gratis skabelon til eget brug ⬇ Under udviklingen af en boligejendom er et vigtigt fokuspunkt, at det som der projekteres også afspejler det, som kan afsættes i markedet. Alene forkerte lejlighedsstørrelser kan medføre, at hele casen falder til jorden - og ikke giver et rentabelt afkast. At sikrer et projektet svarer til efterspørgslen markedet - kræver reelt simple 3 step: Uddrag fra værktøj Målsætning. Bygherre og dennes rådgivere laver en grundig undersøgelse af det potentielle marked og fastsætter ud af den en målsætning for lejlighedsstørrelser, lejlighedsfordeling samt min/max-krav til hver lejlighedstype.…continue reading →

Undgå solceller

3 konkrete tips til at undgå solceller - som om energiberegningen viser det. Nej tak til fordyrende tiltag som ikke giver værdi.