Eliminer fejl

Granskning med vores kritiske øjne

Eliminer fejl – få udført en granskning med vores kritiske øjne.

Granskningen sikrer, at der kommer et sæt friske øjne og ser projektmaterialet igennem. Derved undgås at “have stirret sig blind på noget”, som den gamle talemåde siger.

Fokus ligger specielt i at finde de ting, som kan give problemer under udførelsen med store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser til følge. Hvis løsninger er tegnet og beskrevet korrekt, laves de rigtigt første gang. Det er både billigere og hurtigere.

Vi har et erfarent kritisk øje for at foretage en sammenhængende og systematisk gennemgang af projektmaterialet. Vi har et særligt fokus på:

  • Grænseflader
  • Uklarheder
  • Bygbarhed

Men vi går også ind i de tekniske løsninger for at sikre, at disse lever op til gældende love og anvisninger. Og ikke mindst at projektet udføres svarende til bygherrens ønsker til kvalitet og økonomi.

Sæt tid af

Tiden er vigtig

Vind tid på byggepladsen.

Vores store erfaring har vist, at et granskningsforløb i hver projekteringsfase er givet rigtigt godt ud. Det tager tid nu og her – men den er vundet mange gange ind igen senere i forløbet.

En total granskning af et hovedprojekt kræver typisk ca. 1-2 ugers gennemgang af såvel arkitektens og ingeniørens materiale – hvor en granskning af et projektforslag tager under 1 uge. Efter hver granskning har vi god erfaring med at afholde et fælles granskningsmøde, hvor hovedproblematikkerne gennemgås.

Vi udfører både granskning for dig som bygherre eller for dig som rådgiver, der ønsker et sæt friske øjne på jeres projektmateriale.

Kontakt os for en snak om hvordan vi kan sikre kvaliteten i jeres projekt.