Godt fra start

Indledningsvis laves et Ideoplæg og/eller Byggeprogram. Dette er første skridt i byggeprocessen, hvor det er vigtigt at få bearbejdet bygherrens tanker, forventninger, behov m.m.

HusGruppen går ind og hjælper med at få gjort disse ideer og tanker til noget mere konkret.

I dette arbejde indgår f.eks. følgende elementer:

  • Undersøgelse af eksisterende forhold – Bygninger, forurening, jordbund, forsyningsforhold m.m.
  • Volumenstudier – Hvad kan og må der bygges på en pågældende grund
  • Indledende myndighedsdialog – Afklaring af de overordnerede krav til fremtidig bebyggelse ved myndighederne
  • Overordnet budget og tidsplan for projektet
  • Risikoforhold – Hvad kræver særlig opmærksomhed og hvad skal evt. undersøges nærmere
  • Bæredygtighed – Ønsker I særlige bæredygtighedstiltag (eks. DGNB)
  • Brugerinddragelse – Dialog med de kommende brugere omkring ønsker

Når disse elementer er klarlagt – kan vi begynde at finde en Rådgiver til projektet.