Hold styr på alle trådene

Projekteringsledelse

Projekteringslederen styrer projektet sikker i mål (pic-credit)

Projekteringslederen repræsenterer bygherren over for de øvrige rådgivere og eventuelle projekterende entreprenører med hensyn til projekteringens tilrettelæggelse og udførelse. Med særligt fokus på grænseflader.

Projekteringslederen er omdrejningspunktet for, at der skabes tillid på tværs i projektteamet, så alle interessenter føler sig trygge, i den rolle de har.

Gennem AB-reformen er der kommet øgede krav til netop projekteringsledelsen. Det gør opgaverne for projekteringslederen komplekse og kræver et samlet overblik for byggeprocessen. Eksempelvis står projekteringslederen for:

  • Aftaleforhold og organisation
  • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag
  • Projektøkonomi og tid
  • Risikostyring
  • Kommunikation og dokumentation
  • Udbud og kontrahering
  • Mål for bæredygtighed
  • Grænseflader og granskning

 

I øvrigt er det altid en god ide, som bygherre, at være opdateret i forhold til: