Projekteringsledelse

Projekteringslederen holder styr på alle trådene og styrer projektet sikker i mål.