Forny jeres bolig

Renovering hus

Tag HusGruppen med inden du starter på din renovering – tilbygning eller ombygning.

Trænger huset til en kærlig hånd? Har familiens behov ændret sig – eller gør de det snart?

Ud fra en indledende dialog med jer, sætter vi fokus på jeres behov, ønsker og drømme. Sammen lægger vi en plan for jeres ombygning, så I får et samlet overblik over løsninger, økonomi, prioritering og tid.

En ombygningen kan foretages i etaper – se under Masterplan nedenfor.

Efter jeres valg kan HusGruppen stå for:

  • Udarbejdelse af skitser, så I kan se, hvad vi arbejder hen imod
  • Endeligt projekt, med tegninger og beskrivelser
  • Afklaring om hvad I evt. selv kan udføre for at spare penge
  • Udbud til håndværkere for indhentning af pris
  • Byggeledelse, koordinering af håndværkere samt håndtering af tid/pris
  • Tilsyn under opførelsen, så arbejdet bliver udført korrekt

Masterplan

Masterplan

En plan – flere etaper – Picture-credits

Ved en masterplan lægges der en overordnet plan for en total renovering/ombygning af hele jeres bolig. Ikke fordi I nødvendigvis går igang med det hele på en gang, men for at sikre I starter det rigtige sted, samt træffer nogle valg af løsninger, som med tiden binder jeres bolig sammen. Masterplanen vil således vise jeres bolig i de forskellige etaper, fra det nuværende udseende til det færdige. Tidsperspektivet er op til jer, men vi bistår gerne i vurderingen af dette.

Det giver jer løsninger, som I er galde for nu og her – og på lang sigt.