Masterplan

En masterplan lægger en overordnet plan for en total renovering/ombygning af hele Jeres bolig.