HusGruppen bidrager gerne i de helt tidligere faser af udviklingen af et nyt projekt eller område. I har måske blot en tanke om en mulighed.. Måske et stykke jord…

Sammen lægger vi en plan for, hvad målet er og lægger bl.a. et budget for udviklingen. Det tager afsæt i dig som investor, således vi allerede tidligt tager fat i ønske til kvalitet, afkast, exit-strategi etc.

Vi er selv købmænd – og ved det skal give et godt afkast for at det giver mening. Derfor er vi i samme båd.

Afkast af investering
Fokus på afkast af investering (picture-credit)

I forbindelse med at de ydre rammer fastlægges, laver vi et volumenstudie, hvor områdets muligheder helt overordnet skitseres med størrelser og placeringer. Ud fra dette tager vi en indledende snak med myndighederne omkring lovgivningen og den videre proces.

Løsning af opgaven
Vi hjælper hele vejen.
(picture-credit)

Når vi har lagt de overordnede rammer fast med myndighederne, finder vi sammen ud af, hvordan vi bedst løser den videre opgave. Her er det nødvendigt at få tilknyttet nogle yderligere rådgivere i form af arkitekt, ingeniør, brand, støj m.m. Vi bistår jer i processen, så der indgås fordelagtige aftaler med de forskellige parter. Samtidig hjælper vi jer med at styre den efterfølgende projektering eller evt. lokalplanproces i mål. Se mere under “Bygherrerådgivning“.