For MiljøBo opføres 61 nye lækre seniorboliger i Odense på Middelfart 180E, fordelt på ca. 5150 m2. HusGruppen er bygherrerådgiver på projektet, hvor vi bistår med alt fra udvikling og optimering af projektet, kontraktindgåelse med totalentreprenør, opfølgning under byggeriet m.m.

Seniorboliger - Middelfartvej 180E
61 nye seniorboliger i Odense

Seniorbofællesskabet opføres på Odense seminariums eksisterende kælder, hvori de kommende beboere får masser af plads til fælles aktiviteter med værksteder, opbevaring, madlavning, fællesspisning og mulighed for at leje et ekstra værelse til overnattende gæster. Alle lejlighederne er bygget op omkring et fantastisk gårdmiljø, som danner rammer og det centrale knudepunkt i fællesskabet.

De kommende generationer af seniorer er langt mere aktive og har bedre muligheder end tidligere generationer. Netop dette skal seniorfællesskabet understøtte. Til glæde for individet – men også til glæde for samfundet, hvor flere undersøgelser peger i retning af øget livskvalitet og et bemærkelsesværdigt mindre træk på offentlige ressourcer som et output af de gode og nære fællesskaber.

Vi glæder os til at følge projektet til dørs og byde de første beboere velkommen medio 2022.

Seniorbofællesskab i Odense
Udsnit til grønne kreative arealer