Bygherren i fokus

Vores speciale er bygherrerådgivning og projektudvikling, hvor vi sætter dig som bygherre i fokus! Dvs. dit hus, dit projekt, din ejendom.

Vi fungerer som din forlængede tekniske arm, og agerer alene ud fra dine interesser. 

HusGruppen varetager alle former for bygherrerådgivning i byggeriets forskellige faser. Vi er med fra de allerførste tanker og streger, og hen i udførelsesfasen hvor visionerne bliver til virkelighed. 

Fokus på dine værdier
Bygherren i fokus.

Vision

Vision
HusGruppen er din garant for funktionelle og kreative løsninger.

HusGruppen vil gøre op med de mange projekter i dårlig kvalitet, både udførelsesmæssigt, og den praktiske anvendelse fra kundens side. Alt for mange steder ses dårlige valg af materialer, indretninger, udformninger m.m., som efter få år er et irritationsmoment for kunden.

HusGruppen vil skære ind til benet, så kunden får mest muligt for deres penge. Vi går ind for funktionelle, kreative og æstetiske løsninger.

Det sikrer kunden det bedste slutprodukt.

Vores mindset

HusGruppen lægger stor vægt på følgende:

  • Funktionelle løsninger – Æstetiske og kreative løsninger som også fungerer i praksis, når brugeren skal til at anvende dem.
  • Lytte/Spørge/Afklare – HusGruppen tager fra starten af udgangspunkt i dine ønsker og behov. Vi lytter til dig og spørger kritisk ind til punkter, som er uklare.
  • Ærlighed og ansvar – Vi tør sige tingene som de er – HusGruppen bringer udfordringer op til overfladen inden de vokser sig til egentlige problemer.
Løsning
Funktionelle løsninger – Gennem ærlighed.

Mindset’et afspejler sig i dagligdagen, hvor HusGruppen er meget ærekær overfor projekterne. HusGruppens tankegang er altid: Hvis det var vores eget hjem ville vi ….. Vores mål er, at kunderne ender op med et suverænt projekt, som de kan være glade og stolte over i mange år.