Lige inden det bliver jeres

Inden byggeriet overdrages til jer som bygherre, skal der afholdes både en førgennemgang og en egentligt afleveringsforretning.

Førgennemgang

Ca. 1 måned før afleveringen skal der foretages en obligatorisk førgennemgang. Denne skal skabe bevidsthed og opmærksomhed omkring de emner, der skal ændres eller arbejdes målrettet videre med op til afleveringen. Derved kan afleveringen gennemføres som planlagt og uden et stort antal mangler. Med en førgennemgang forøges sikkerheden mod forsinkede afleveringer og udførelsesmangler reduceres kraftigt.

 

Afleveringsforretning

En god afleveringsforretning er enden på et godt byggeri. Derfor er det også vigtigt, at der bliver taget ekstra hånd om denne del. Afleveringen er en juridisk bindende skæringsdato for jer som bygherre. Her bliver byggeriet overdraget til jer, hvilket betyder I står med det fremadrettede ansvar, samtidig med at den aftalte kontraktsum falder til betaling. Det er således vigtigt, at I som bygherre gennemgår byggeriet for eventuelle fejl og mangler. Disse skal påpeges overfor den udførende, som har pligt til at udbedre disse. Ligeledes har I som bygherre ret til at afvise, at modtage byggeriet, såfremt nogle af disse fejl og mangler måtte være “væsentlige”.

Som jeres bygherrerådgiver hjælper vi jer med både førgennemgang og selve afleveringsforretningen, så I med ro i maven kan overtage jeres nye byggeri.