På en spændende grund i Søborg hjælper vi netop nu, bygherre med konverteringen af en tidligere erhvervsejendom til en fantastisk ny boligbebyggelse med kig til dyrehaven.

Som bygherrerådgiver bistår vi allerede nu med udviklingen af projektet i de helt tidlige faser, hvor vi laver de indledende undersøgelser og fokuserer på at få skabt mest mulig værdi for bygherren.

I faserne både før og under lokalplansarbejdet, træffes mange og ekstremt vigtige beslutninger og prioriteringer, som vil definere det endelige projekts succes i forhold til investor/bygherre. Vi tør stille spørgsmål ved rådgiveres løsninger og kan træffe beslutninger, så fremdriften sikres.

Vi er som bygherrerådgiver et supplement og sparringspartner til bygherrens egen organisation og kompetencer – hvor vi bidrager med vores erfaring og viden fra byggeriet forskellige aspekter.

Med HusGruppen som sparringspartner på dit projekt, får du et byggefagligt medspil – i alle byggeriets faser. Det sikrer en større træfsikkerhed i netop jeres projektbeslutninger og en minimering af risici.

Vil du høre, hvad vi kan gøre for dit projekt – så ring til os på tlf. 9399 8399.

Eller skriv til info@husgruppen.dk.