Blåkildegård i Høje-Tåstrup står overfor en kraftig forvandling. Den store bygningsmasse, som blev opført i 1970 har stigende udfordringer med bl.a. fugt og dårligt indeklima. Der skal derfor ske en forvandling, som skal gøre de nuværende over 400 boliger moderne og tidssvarende.

Det gamle Blåkildegård
Eksisterende bebyggelse i Blåkildegård

Tilbage i 2017 stemte et overvældende flertal af beboerne for at gå videre med en plan for til nedrivning af Blåkildegård. Et enormt interessant plan hvor omkring 100 boliger nedrives totalt og åbner muligheden for frasalg af grund og byggeretter til private boligudviklere. Gevindsten fra frasalget skal bruges på de øvrige ca. 300 boliger boliger, som ’nedbygges’, dvs. rives ned til soklen, hvorpå de genopføres samme sted. Men også på opførelse af ca. 100 nye almene boliger i området, som erstatning for de nedrevne.

Et spændende projekt som både er med til at løfte det sundhedsmæssige perspektiv i form af sundere boliger at leve i – og ikke mindst også det samfundsmæssige perspektiv, ved i tide at tage hånd om den negative boligsociale spiral.

Pt. foregår en viderebearbejdning af planen, som forventes fremlagt senere på året.

HusGruppen hjælper KAB som bygherrerådgiver i den indledende fase med afklaringer, analyser og optimering af de nuværende 400 boligers tilslutninger for vand, varme, el og kloak – samt for de kommende private byggefelter. Med så mange enheder er der mange meter rør og kabler, som skal optimeres både med henblik på anlæg og ikke mindst drift.

Sidder du også med et udviklingsprojekt i de tidligere faser – så kontakt HusGruppen og få en uforpligtende snak om hvad vi kan gøre for dit projekt.

Ring 9399 8399.