Reference - Ny Robothal i Odense

I Danmarks førende robotby Odense, har Husgruppen været bygherrerådgiver for Skovhøj Ejendomme ApS – i forbindelse med opførelse af ny robothal. Hallen er opført i præfabrikerede betonfundamenter, -søjler og -bjælker samt til afsluttet med beklædning af Paroc-panler på facader og ståltrapez/tagpap på taget. Fokus har fra dag 1 været bygbarhed og hurtigst mulig opførelse – inden for de funktionelt stillede krav.

HusGruppen har stået for indkøb og styring af jord-, beton- og kloakarbejdet. Forinden arbejdets igangsætning har HusGruppen koordineret miljøundersøgelser, samt sikret en kritisk granskning af projektmateriale udført af den projekterende ingeniør mht. optimering af løsninger i forhold til funktionelle, bygbare og økonomiske løsninger.

I forbindelse med indkøb af entreprisen har HusGruppen udført beskrivende og mængdesatte tilbudslister, for har sikret ensartede og sammenlignelige tilbud fra de bydende.

Går du også med planer om at udvide din produktion, administration eller lager? Så kontrakt HusGruppen og få en uforpligtende snak om hvordan vi kan skabe værdi I dit kommende byggeri. Ring til os på tlf. 9399 8399.